Gravminner

 

Vi mener det er viktig at hvert gravminne blir slik pårørende ønsker. Design og produktutvikling er et av våre fremste satsningsområder. Vi lager også gravsteiner etter tegninger eller forandrer eksisterende modeller, egen sten fra eks. hyttetomt kan tilpasses om ønskelig.

 

Ta kontakt med oss!

Et Gravsted betyr så mye. I Vår kultur er det umulig å tenke seg kirkegården uten gravminner. Den enkelte gravstein gir glimt av det levde liv: Navn, fødsel og dødsdato, kanskje et minnevers. Samlet viser gravminnene oss at kirkegården er vår alles møteplass mellom livet og døden.

I et slikt perspektiv blir det viktig å velge en gravstein som tåler å stå år etter år. Med det tenker vi ikke bare at materialet må være bestandig. Like viktig er det at formen, fargen, og inskripsjonen på gravsteinen kan bære minnet gjennom skiftende moteretninger. I en tid hvor så mye velges for øyeblikket, er det viktig å tenke ”de lange linjer” når man velger gravminne for en av sine kjære.

Våre Stenhuggere utfører også gravminner og gravsteiner etter personlig tegning, navntilføyelser, omslip og oppussing.